Sorg og kriser

Ingen af os kommer gennem livet uden at opleve tab, gennemgå kriser i privat- eller arbejdslivet eller bliver ramt af sorg. Sorg over svære tab er således en naturlig følelse og en fundamental del af livet, når vi ufrivilligt må give slip på noget eller nogen vi tidligere har haft i vores liv eller på drømmen om noget vi aldrig har opnået.

Eksempler på tab:

– Tab af mennesker vi holder af, fx ved dødsfald
– Tab af arbejde, helbred, venner, nære relationer ved skilsmisse
– Tab af tryghed og tillid til verden – fx ved overfald, indbrud eller røveri
– Tab ved livsoverovergange – fx forældreskab, børn der flytter hjemmefra, pensionsalder mv.
– Tab i forbindelse med den værdikløft der kan være mellem ting man ønsker sig men som man aldrig har haft eller aldrig får – fx et barn, en forælders kærlighed, gode venskaber, et kærligt parforhold
– Tab forbundet med udviklings- og forandringsprocesser.
(Med tilføjelser fra Guldin, Mai-Britt (2012): Sorg og kriser)

Sorg kan defineres som den følelse eller tilpasningsproces, der følger efter et tab. Psykisk krise kan forstås som noget der kommer før sorgen: en begivenhed, der medfører en voldsom følelsesmæssig reaktion og som sætter de strategier, man sædvanligvis bruger til at klare svære ting, ud af drift (ibid.). Ofte, at vi nødt til at forholde os til en ny virkelighed under de nye vilkår som tabet har medført. Og uvisheden over hvordan denne virkelighed kommer til at se ud, om man kan lære at trives og nogensinde blive glad igen, kan medføre en oplevelse af at være i krise.

Men sorgen kan være tung og svær at bære og nogle mennesker opsluges så meget af sorgens tyngde, at de frygter aldrig at blive i stand til at leve med den. Indenfor ACT taler vi om at give plads til de følelser der er – herunder sorg – i stedet for at forsøge at bekæmpe dem, aflede sig fra dem eller forsøge at få dem til at gå væk. Man siger at sorg er prisen for at have elsket nogen eller noget højt.

Terapeutisk hjælp ved livskriser og sorg

Jeg møder hver dag mennesker, der på forskellig vi er ramt af kriser i livet – skilsmisse, opsigelse fra jobbet, at de selv eller en nær pårørende rammes af alvorlig sygdom eller ulykke, er blot nogle få eksempler. Svære vilkår i livet samt de følelser der knytter sig til dem, kan ikke undgås eller fjernes terapeutisk. Man kan sammenligne det med følelsesmæssigt stormvejr, som hærger i en periode, for derefter at aftage eller ændre karakter. Man kan ikke fjerne stormen, men man kan få brug for hjælp til at holde sig fast imens stormen raser. I svære livskriser kan jeg være en hjælp til at holde stormen ud.

Jeg vil ofte tale med dig så konkret som muligt, om det, der foregår i dit liv. Nogle har brug for konkret hjælp til hvordan praktiske gøremål skal klares, andre har brug for at terapien kan være et sted de kan ”læsse af” ift. den situation de står i. Jeg vil ofte tale med dig om hvad der er vigtigt for dig nu og hjælpe dig med at prioritere din tid og dine handlinger ift. det der skaber værdi i dit liv. Når krisen rammer, bliver

vores værdier et godt pejlemærke at navigere efter – hvem vil jeg være i denne situation, hvad er vigtigt for mig, hvad skal man kunne sige om det jeg gjorde efterfølgende?