Angst

Hvad er angst?

Angst er naturlig følelsesmæssig reaktion på oplevede trusler, som har betydning for vores tanker, adfærd og kropslige reaktioner. Angst spiller en helt afgørende rolle for vores evne til at overleve og begå os i forskellige sammenhænge, fordi angst hjælper os med at korrigere og tilpasse vores adfærd efter aktuelle trusler. Hvis vi selv, vores børn eller andre mennesker omkring os kommer i fare (hvis fx en bil kører i høj fart i kurs mod os på fortovet), er det angsten der får os til at reagere hurtigt, for at komme ud af den farlige situation (vi springer til siden, trækker vores barn til os osv).

Angst kan betragtes som et kontinuum, hvor både for meget og for lidt angst i hverdagslivet bliver problematisk. Ved høj forekomst af angst ses tendenser til overdreven bekymring, tanker der kører i ring eller ”sætter sig fast”, grublerier og en følelse af at være på vagt hele tiden. Dette kan føre til tilbageholdenhed og undgåelse af specifikke situationer, søvnbesvær, kropsligt ubehag som ondt i maven eller hovedet, kvalme og hjertebanken. I den anden ende af kontinuummet – dvs. for lidt angst – kan den manglende angst komme til udtryk ved utilstrækkelig planlægning, manglende evne til at forudsige potentielle farer samt risikofyldt adfærd.

Angst er dermed en naturlig og vigtig følelse som alle mennesker oplever i større eller mindre omfang. Og angst er derfor ikke et problem i sig selv. Det væsentlige er hvilken adfærd angsten forårsager.

Typer af angst

Der findes flere forskellige angstdiagnoser, dvs. angst der griber så meget ind i menneskers liv, at man taler om patologisk/sygelig angst. Herunder er et udpluk af de angstdiagnoser, jeg ofte møder og behandler hos klienter:

Fælles for angstlidelserne er, at de indebærer en form for undgåelsesadfærd – dvs. at man vælger flere og flere situationer eller ting fra, for at skåne sig selv for det ubehag, som angsten medfører. Ofte udvikler mennesker med generende angst forskellige former for sikkerhedsadfærd, som bliver et forsøg på at ”tage sine forholdsregler” for at undgå, at angsten dukker op. Sikkerhedsadfærd kan se meget forskellig ud og kan fx komme til udtryk ved et stort behov for altid at være i kontrol, ved at spise for meget eller for lidt, ved at skabe mønstre eller rutiner man er ”nødt” til altid at følge mm. Både undgåelsesadfærd, sikkerhedsadfærd og den udtalte bekymringstendens der ses ved alle angstlidelserne, kan påvirke funktionsniveauet i en sådan grad, at det går ud over evnen til at varetage skole eller job, indgå i sociale sammenhænge, fungere i familien, fastholde venskaber mv. Det er derfor vigtigt at søge behandling hvis angsten har fået for meget magt over hverdagen.

Sådan behandler jeg angst

Jeg behandler alle former for angstlidelser hos både unge og voksne mennesker. Hvis du kommer i et behandlingsforløb hos mig, vil jeg indledningsvist afdække hvordan angsten kommer til udtryk hos dig. Jeg vil spørge til hvordan angsten påvirker din hverdag, men også om hvordan du ville leve hvis angsten ikke længere var et problem. Sammen vil vi kigge på om angsten har en særlig funktion hos dig, hvornår den er opstået, om der gik noget særligt forud samt om angst generelt er et problem i din familie (angst kan være arveligt både miljømæssigt og biologisk).

Mange klienter kommer til mig med et ønske om, at jeg skal ”få angsten til at gå væk”. Dette ønske giver god mening, eftersom alle angstdiagnoser er forbundet med et meget stort ubehag og stor lidelse. Men da angst er en naturlig følelse (jf. ovenfor) kan jeg (eller andre) ikke fjerne følelsen. Jeg kan derimod hjælpe dig med at håndtere angsten, når den opstår, ved at lære dig konkrete metoder til at holde angsten ud, når den kommer. Og så vil mit fokus være på hvilken adfærd angsten får dig til at have, samt hvilke strategier du indtil nu har brugt for at håndtere angsten. Er der ting du undgår? Er der ting du er ”nødt” til at gøre for at forhindre angsten i at dukke op? Og har de ting du gør fået angsten til at gå væk?

Sammen skal vi altså kigge på hvilken adfærd du hidtil har haft og om den adfærd har bragt dig derhen hvor du gerne vil i dit liv. Og hvis ikke det er tilfældet, så skal vi se på hvilken adfærd der skal til for at du kommer til at leve det liv du ønsker. Igen: Angst er ikke et problem i sig selv. Angst er en naturlig følelse som vi alle oplever nu og da. Men angsten bliver et problem hvis den bliver styrende for det liv du lever og forhindrer dig i at leve dit liv i overensstemmelse med dine ønsker, mål og drømme.