Parterapi

At være i et parforhold med et andet menneske er en af de mest komplicerede relationelle udfordringer vi kan støde på gennem livet, men samtidig også en kilde til den største glæde, når det lykkes. Der kan være mange årsager til at opsøge en parterapeut. For nogle par handler det om et behov for en 3. part til at løsne op for fastlåste mønstre, som parret godt selv er klar over, men som alligevel er svære at ændre på. Eller par som har brug for at få kastet nyt lys over hvad det er der sker for dem i fastkørte konfliktsituationer.

For andre handler at ville udvikle sig sammen som par efter en periode med større afstand, hverdagspraktik eller stort arbejdspres. Her kan det handle om at få talt om små konkrete justeringer, som får stor effekt på parforholdet i praksis. Jeg møder også par som opsøger mig for at give deres forhold en ”sidste chance” for at undgå et brud eller for at blive klar over om et brud er det rigtige for dem. Det kan være med baggrund i en oplevelse af at ”være vokset fra hinanden”, hvis der har været utroskab involveret eller hvis tilliden mellem parret på anden måde er blevet udfordret. Og endnu andre opsøger mig med et behov for hjælp til at være gode forældre, når et brud er en realitet og der samtidig er fælles børn at tage hensyn til.

Hvad har du i bagagen?

Parforholdet er en tilknytningsrelation, og vores evne til at indgå i denne relation, er præget vores tidligere erfaringer med relationer til andre mennesker. Den følelsesmæssige bagage, som hver part bærer med sig, kan komme til udtryk som frustrationer i samlivet, men uden egentlig at handle om den anden part. Måden vi forstår vores partner på er således formet af de briller vi ser verden igennem. Og denne forståelse er bl.a. påvirket af opvækstrelationer, omsorgsrelationer, tidligere parforhold mv. Ofte ser vi ikke selv vores egen bagage, men som tiden går, kan den anden i stigende grad blive opmærksom på den. Det kan give anledning til misforståelser, frustrationer, afsavn og afstand. Og det kan gøre, at begge parter kommer til at kæmpe for at forsvare deres egen opfattelse af virkeligheden, som den eneste rigtige.

Sådan udfører jeg parterapi

Jeg er en professionel samtalepartner, som er vant til at tale om svære og følsomme emner. For nogle kan det indledningsvis føles grænseoverskridende at inddrage en udefrakommende i de anliggender som man ellers kun deler med sin partner. Det plejer dog hurtigt at aftage, efterhånden som vi lærer hinanden at kende.

Jeg forholder mig ikke til indhold, og går ikke ind i om den ene eller den anden part har ret ved konflikter. Hos mig vil begge parter være rigtige. Parterapiens fokus vil i stedet være på at I øver jer i at lytte til hinanden – med hjælp fra mig. Ofte vil utilstrækkelig kommunikation og en oplevelse af ikke at føle sig set og hørt af sin partner, give sig til udtryk ved tab af nærhed og kontakt. Og misforståelserne kan give sig til udtryk ved, at hver part forsøger at ”redigere” eller at ændre på den anden – med yderligere tab af kontakt til følge. Så i parterapien vil jeg forsøge at vende parolen ”min partner skal ændre sig, før at jeg kan få det liv jeg ønsker mig” til ”vi skal begge to udvikle os sammen og vi skal kunne lytte til hvad hinanden siger, føler og tænker”.

Forud for vores første aftale vil jeg sende jer et opstartsskema, med forskellige spørgsmål til jeres forhold. Første gang I kommer, vil vi tage udgangspunkt i skemaet og jeg vil spørge jer til hvad I hver især har af ønsker for forløbet. I de efterfølgende sessioner vil vi tage forskellige emner om, som berører jeres parforhold lige nu. Jeg vil måske inddrage små øvelser, men ikke altid og aldrig i begyndelsen. Nogle par

frygter at skulle sidde og lave ”kunstige øvelser” hos en parterapeut. Det skal vi ikke. I stedet skal vi med udgangspunkt i jeres aktuelle situation – ofte gerne så lavpraktisk som muligt – have kontakten, evnen til at lytte og omsorgen for hinanden i fokus.

”Vores parforhold er ikke et problem, der skal løses. Det er et eventyr, der skal leves” (Hedy Schleifer)