OCD

Hvad er OCD?

OCD står for obsessive compulsive disorder og er en psykisk lidelse karakteriseret ved tilstedeværelsen af tilbagevendende og ubehagelige tvangstanker og ofte meget generende eller sågar invaliderende tvangshandlinger. OCD er også blevet kaldt ”jagten på den rigtige følelse”. Dvs. at tvangsadfærden udføres indtil ”det føles rigtigt” – fx hænderne vaskes indtil ”det føles tilstrækkeligt”.

Tvangstanker

Tvangstanker er forestillingsbilleder eller impulser, som personen ofte ikke ønsker og som kommer igen og igen. Indholdet af tanker kan ofte være skræmmende eller ubehageligt og handle om, at forfærdelige ting vil ske. Tvangstanker kan variere betydeligt i indhold, men typiske eksempler er:

Hjælp til OCD?

Udfyld formularen, så vender jeg tilbage hurtigst muligt indenfor 1-2 hverdage

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er handlinger eller ritualer, som kan føles nødvendige at udføre, dvs. personen er nødt til at udføre en handling, når en bestemt tvangstanke dukker op. Ofte har tvangshandlingerne det formål, at de skal forhindre en uønsket begivenhed eller de kan være rettet mod at undgå angst eller ubehag. Nogle gange bliver tvangshandlingerne til en vane – dvs. personen udfører dem helt automatisk uden at tænke over det. Hvis ikke handlingerne udføres, så medfører det ofte angst og ubehag hos personen og en stærk trang til at udføre handlingerne hurtigst muligt. Handlingerne er ikke i sig selv forbundet med nogen lystfølelse, men de medfører ofte at personen kortvarigt oplever en lettelse eller et fald i ubehag. Denne lettelse varer dog typisk kun indtil nye tvangstanker dukker op. Eksempler på typiske tvangshandlinger er:

Sådan behandler jeg OCD

Behandlingen af OCD tager indledningsvist udgangspunkt i en grundig udredning af dine symptomer, evt. med inddragelse af et screeningsværktøj målrettet OCD. Dernæst vil behandlingen tilpasses efter overvejende metakognitive metoder, fordi den metakognitive tilgang har dokumenteret stor effekt på OCD. Ligeledes inddrages teknikker fra teoriretningen ACT, som er en adfærdsterapiform, der sætter fokus på hvilken funktion OCD har i dit liv, og hvad i dit liv, der vil være vigtigt, når OCD ikke længere skal fylde så meget.

Målet i behandlingen er, at forbindelsen mellem tvangstanker og tvangshandlinger skal brydes, fordi kampen mod at undgå ubehaget (tvangstankerne) i sig selv bliver lidelsesfuld, når tvangshandlingerne bliver dominerende. OCD vedligeholdes netop af at tvangstanker efterfølges af tvangshandlinger igen og igen, selvom det for personen ofte føles som om tvangshandlingerne lindrer ubehaget ved tankerne. Derfor skal vi sammen kigge på hvordan ubehaget ved tvangstankerne kan udholdes uden at tvangshandlingerne udføres. I stedet skal du have plads og tid til at leve det liv du drømmer om. Dette sker i et roligt tempo, som vi aftaler i fællesskab og tilpasses altid den aktuelle situation.