Selvtillid og selvværd

Jeg møder mange mennesker – både unge og voksne – der afholder sig fra at leve det liv de ønsker, med henvisning til, at de mangler selvværd og selvtillid (i det følgende brugt synonymt). Økonomisk velstand, høj uddannelse, succes i sociale relationer eller oplevelser af at ”mange godt kan lide mig” er ikke en garanti for et højt selvværd. Når frygten kommer i vejen for vores drømme og ambitioner kalder vi det indenfor ACT for en ”selvtillidskløft” og denne kløft kan vi som mennesker opleve at føle os fuldstændig fortabt i. Fx:

”Jeg kan ikke gøre de ting jeg drømmer om, levere mit bedste på jobbet, gå efter det job jeg drømmer om, opføre mig som jeg gerne vil overfor andre, gå efter at få den kæreste jeg ønsker mig, være den ven jeg gerne vil, tabe de kilo jeg ønsker, før jeg får mere selvtillid”.

Man kan skelne mellem selvtillid som en følelse og selvtillid som en handling. De fleste tænker på selvtillid som en stærk følelse af at være cool, rolig og afslappet. At man har en grundlæggende tiltro til sig selv, ikke oplever angst og frygt og ikke præges af negative tanker om modgang eller fiasko. Det er denne følelse der er så eftertragtet, men som de færreste af os har hele tiden.

Den anden definition af selvtillid som en handling er langt mindre udbredt. Dette er en handling der udføres selvsikkert og i tiltro til at den vil lykkes. Men bemærk, at det ikke er en handling, der nødvendigvis udføres uden frygt og angst for hvad der evt. kan gå galt. Når manglende selvtillid står i vejen for det liv vi gerne vil leve, giver det dermed mening at se på, hvordan der kan handles med selvtillid, og samtidig gøre plads for de naturlige følelser vi alle sammen oplever af frygt og angst for at mislykkes.

Sådan behandler jeg problemer med omkring selvværd

Tanker omkring ikke at være god nok er dermed helt almindelige og noget de fleste af os har i flere forskellige sammenhænge. Det væsentlige er, hvilken indflydelse tankerne får på vores adfærd – dvs. om tankerne bliver styrende for den måde vi handler på. Jeg vil i behandlingen hjælpe dig med at gøre plads for tankerne om din egen utilstrækkelighed og samtidig se på, hvornår og hvordan tankerne bliver udslagsgivende for de valg du træffer i dit liv.

Mange kommer med ønsket om, at de kan tale sig frem til ”den rigtige følelse af selvværd” og først derefter handle mod at opnå de mål og drømme de har for deres liv (jf. ovenfor). Forud for terapien, har mange med et problematisk selvværd gjort brug af flere forskellige strategier for at få det bedre med dem selv. Måske har de fået velmenende råd med på vejen fra venner og familie så som ”bare tænk på noget andet” eller ”fokusér på det positive” mm. Vi skal sammen se på om de strategier du har gjort brug af indtil nu har været virksomme på både kort og lang sigt, og om de har bragt dig i retning af et meningsfuldt liv.

Derudover vil vi sammen se på funktionen af din indre kritiske stemme. Hvor den kan tænkes at komme fra, hvad den har hjulpet dig med og hvem i dit liv der har bidraget til dens udvikling. Samtidig skal vi se på om den stadig tjener den samme funktion i dag eller om det er muligt at erstatte den med en indre kærlig stemme.

Og endelig vil jeg i behandlingen hjælpe dig med at afklare hvilke personlige værdier du har for den person du vil være. Jeg vil hjælpe dig med at se på hvordan disse værdier kan blive styrende for meningsfulde mål og handlinger. Vel at mærke handlinger, som du kan udføre nu og her, selvom du oplever at have et lavt selvværd.