Metoder 

Jeg arbejder primært kognitivt, ressourcefokuseret og løsningsorienteret. Min faglige tilgang er præget af 3. bølge af kognitive terapiretninger, særligt Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassionfokuseret terapi. En central pointe i disse tilgange er, at vi sammen skal se på hvad det er for et liv du ønsker at leve og hvad der hindrer dig i det. 

Jeg er optaget af relationers indvirkning på det enkelte menneske og af hvorledes relationer kan udvikles. Afhængig af den specifikke problematik, inddrager jeg gerne forskellige øvelser eller kan bede dig om at lave opgaver hjemme. Dette gør jeg fordi jeg tror på at meget forandring opstår imellem samtalerne. Jeg inddrager også gerne mindfulnessøvelser i sessionerne, hvis det giver mening for dig. '

Jeg tilpasser den valgte faglige tilgang til den enkelte klient, af respekt for menneskers forskellighed og forskellige behov. Nogle mennesker har brug for konkrete værktøjer til at mestre de udfordringer de står overfor, mens andre har brug for støttende samtaler med fokus på accept for at opnå en forandring eller for at mestre deres livsvilkår. Jeg vægter tryghed og ærlighed højt i terapien og tager udgangspunkt i, at en god relation mellem psykolog og klient altid er fundamentet for et brugbart forløb.

​Jeg vil altid være undersøgende og spørge til hvilke specifikke håb og forventninger du har til samtaleforløbet. Jeg siger tingene som de er og bestræber mig på altid at være tydelig og transparent, så du ikke skal gætte på hvad jeg tænker. Hvis du som klient ikke er tryg i terapien, så bliver forløbet ikke brugbart for dig, og derfor er dette helt nødvendigt. Jeg vil ofte også spørge dig hvad du tænker om det vi taler om, om du har andre ønsker til terapien mv. så vi sammen kan justere os ind på hvad der er bedst for netop dig. Hvis jeg vurderer, at det er nødvendigt at henvise dig videre til en anden fagperson, så oplyser jeg dig om dette.