Jeg tilbyder 


Der kan være mange årsager til at opsøge en psykolog. Jeg er er en professionel samtalepartner som har erfaring med at facilitere samtaler og behandle forskellige psykiske lidelser.

Specifikke psykiske lidelser som angst og depression samt belastningstilstande som fx stress kan være vanskelige at håndtere uden hjælp. Det kan være meget pinefulde lidelser at leve med og kan medføre afsavn, ensomhed og ufrivillige kompromiser. Lavt selvværd og tab af livskvalitet kan være yderligere konsekvenser, som påvirker ikke bare den berørte, men også dennes nære relationer. Samtaleterapien er et trygt rum hvor vi taler om tingene som de er. Behandlingen vil ofte være en vekslen mellem behandlende og støttende samtaler, specifikke øvelser og evt. hjemmearbejde, Der er ikke én behandlingsform som vil passe alle, så med udgangspunkt i dine specifikke udfordringer, vil vi sammen vælge den tilgang som passer bedst.  

Kriser i familielivet eller arbejdslivet samt eksistentielle kriser kan også være årsag til, at det kan være en god idé at opsøge en psykolog. Måske oplever du svære vilkår, sorg eller tab, som du er nødt til at forholde dig til selvom det kan være tungt. Måske står du ved en skillevej i livet, som du er nødt til at acceptere og håndtere bedst muligt. Samtaleterapien kan her være et rum hvor du får plads til at sørge over eller bearbejde det tabte eller dét der var, men også støttes i at se de nye muligheder og ressourcer, der kan befinde sig på den anden side af tabet eller krisen.

Jeg rådgiver forældre som oplever udfordringer i forældreskabet eller som har behov for støtte og vejledning i håndteringen af deres barn. Jeg har erfaring med at rådgive forældre og fagprofessionelle i håndteringen af børn med specifikke diagnoser som bl.a. autisme og ADHD. Men der kan være mange andre årsager end diagnoser, til at man som forældre har en særlig bekymring for sit barn, som kan være gavnligt at tale med en psykolog om. Fælles for udfordringer i relation til børn er at det vil være de voksne omkring barnet, der skal gøre noget anderledes for at skabe en ønsket adfærdsmæssig forandring hos barnet. Jeg kan hjælpe med at få øje på nye muligheder hvis man som forælder ønsker at hjælpe sit barn videre i fastlåste eller uhensigtsmæssige mønstre.

Behandling og rådgivning ved bl.a. følgende tilstande
  • Stress
  • Angst
  • Depression
  • Belastningstilstande
  • Kriser i familielivet eller i arbejdslivet
  • Identitetskriser på alle tidspunkter i livet, både unge, voksne og ældre
  • Eksistentielle kriser
  • Selvværdsproblemer
  • Rådgivning og støttende samtaler til forældre
  • Rådgivning til forældre der har børn med særlige behov, udfordringer eller specifikke diagnoser