Baggrund 

Jeg er uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet og er efterfølgende autoriseret som psykolog af Psykolognævnet.

​Jeg har siden januar 2017 arbejdet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i Roskilde Kommune. Jeg har stor erfaring med samtaler med voksne, forældre, familier, børn, unge samt mennesker med særlige udfordringer. Specifikt har jeg desuden erfaring med at rådgive fagprofessionelle og familier om børn med diagnoser, herunder bl.a. ADHD og autisme.

Jeg har erfaring i at udarbejde psykologiske vurderinger af børn samt i at administrere kognitive tests, opmærksomhedstests og angst- og depressionsscreeninger.

Jeg har gennemført specialiseringsmoduler indenfor forskellige områder, herunder bl.a. kognitiv adfærdsterapi til børn og unge, angstbehandling, psykologisk udredning samt et specialiseringsmodul i pædagogisk psykologi for psykologer.

Jeg har erfaring både med længere og kortere samtaleforløb, rådgivning og støttende samtaler i belastende situationer samt behandling målrettet specifikke psykiske lidelser.

Oversigt over min baggrund 
  • Autoriseret som psykolog af Psykolognævnet, 2020
  • Specialiseringsmodul 5.2, "Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser", 2019  
  • Specialiseringsmodul 5.3, "Angstlidelser og kognitiv adfærdsterapi (KAT) behandling hos børn og unge", 2019
  • Specialiseringsmodul 5.3 "Psykologisk udredning, børn", 2018
  • Specialiseringsmodul i pæd. psykologi for psykologer, 5.8, "Efteruddannelse for psykologer i PPR - Roskilde-Gladsaxe Modellen, Nye tider - nye muligheder", 2017
  • Uddannet cand. psych. fra Københavns Universitet, 2017